Egyesület

Telefonos és e-mailes ügyelet!

Tisztelt Ügyfeleink!

2015. október 01-én (csütörtökön) a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete munkaszervezeténél a személyes ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel. A fenti időszakban telefonos és e-mailes ügyeletet tartunk az alábbi elérhetőségeken:

0630/6993624 0630/7342631, 0620/9615463

jaszsagi.kistersegi@gmail.com

Megértésüket köszönjük!

JKHK munkaszervezete

Telefonos ügyelet!

Tisztelt Ügyfeleink!

2015. szeptember 29-én (kedden) a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete munkaszervezeténél a személyes ügyfélfogadás 12: 00 órától technikai okok miatt szünetel. A fenti időszakban telefonos ügyeletet tartunk az alábbi elérhetőségeken: 0630/6993624 0630/7342631, 0620/9615463

Megértésüket köszönjük!

JKHK munkaszervezete

Telefonos és e-mailes ügyelet!

Tisztelt Ügyfeleink!

2015.  augusztus 08-án  (szombaton) a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete munkaszervezeténél a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ezen a napon 08:00 és 13:00 óra között telefonos és e-mailes ügyeletet tartunk az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 0657/443-570, 0620/961-5463

E-mail cím: jaszsagi.kistersegi@gmail.com

Megértésüket köszönjük!

Telefonos és E-mailes ügyelet!

Tisztelt Ügyfeleink!

 

2015. január 10-én  a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete munkaszervezeténél a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ezen a napon 08:00 és 13:00 óra között telefonos, e-mailes ügyeletet tartunk, az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 06-57/443-570, 0620/961-5463

E-mail cím: jaszsagi.kistersegi@gmail.com

Megértésüket megköszönjük!

Aktuális taglista

 1. Afzélia Kft.
 2. A Jászapáti Templomért Alapítvány
 3. Agrikola-Jász Kft.
 4. Andrástermál Kft.
 5. Bertalan-Hús Kft.
 6. Fényszaruiak Baráti Egyesülete
 7. Gazda Farm Kft.
 8. Gyenes Kft.
 9. Járvás István
 10. Jászapáti Gazdakör
 11. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.
 12. Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.
 13. Jászapáti Római Katolikus Plébánia
 14. Jászárokszállás Város Polgárőrsége
 15. Jászföld Hagyományőrző Egyesület
 16. Jász- Innova Kft.
 17. Jászinvest Zrt.
 18. Jásziványért Egyesület
 19. Jászkiséri Laktored Kft.
 20. Jászsági Rockzenéért Kulturális Egyesület
 21. Jásztánc Alapítvány
 22. Jász-Terra Kft.
 23. Kalmár Rozália (e.v.)
 24. Megaker Kft
 25. Nagyközségi Polgárőrség
 26. Nagy-Pál Sándor (e.v.)
 27. Newergies Kft.
 28. Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Jászapáti)
 29. Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Jászkisér)
 30. Pusztamonostoriak Baráti Köre
 31. Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány
 32. RADIUS JET Kft.
 33. Regio-Kom Kft.
 34. Szőllősi Zoltán (e.v)
 35. Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
 36. V-Kristály-95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki Iroda Kft.
 37. Tari-Pócs Mónika (e.v.)
 38. Móricz Zsolt (e.v.)
 39. Józsa Tamás (e.v)
 40. Pusztamonostor Község Önkormányzata
 41. Jászszentandrás Község Önkormányzata
 42. Jásztelek Község Önkormányzata
 43. Jászjákóhalma Község Önkormányzata
 44. Jászkisér Város Önkormányzata
 45. Jászladány Nagyközség Önkormányzata
 46. Jászivány Község Önkormányzata
 47. Jászdózsa Község Önkormányzata
 48. Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata
 49. Jászfényszaru Város Önkormányzat
 50. Jászboldogháza Község Önkormányzata
 51. Jászágó Község Önkormányzata
 52. Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata
 53. Jászárokszállás Város Önkormányzata
 54. Alattyán Község Önkormányzata
 55. Jászapáti Város Önkormányzata
 56. Jánoshida Község Önkormányzata
 57. Jászberény Város Önkormányzata

Adatvédelem

Személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

A Hírlevélküldő és Fórum rendszereinkben megadott adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább.

A látogatói statisztikában rögzítésre kerül, hogy milyen hostról (IP címről) érkezett a látogató, pontosan mikor, milyen oldalakat nézett meg nálunk, s ha egy hivatkozást követve jutott hozzánk, akkor hol kattintott arra. Az IP cím az Ön internet-szolgáltatójától, az internet csatlakozáskor kapott azonosító jel. Ennek ismeretében mi nem tudjuk visszanyomozni az Ön személyét, de az internet szolgáltatója azonosítani tudja honnan csatlakozott a világhálóra.

A portál üzemeltetője technológiai lehetőségeihez mérten és a portál rendeltetésének megfelelően mindent elkövet az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében.

Az adatvédelem jelen jognyilatkozatban nem részletezett vonatkozásaival kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései érvényesek.

Jogi nyilatkozat

A jaszleader.hu információs portál tartalmának on-line lehívásával, az oldalak böngészésével tudomásul veszik és elfogadják a digitális tartalom felhasználására, illetve az elektronikus információ-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános és alább részletezett feltételeket.

A jaszleader.hu internetes honlap jogtulajdonosa fenntart minden, másolással és terjesztéssel kapcsolatos nemzetközi és magyar törvények által biztosított jogot.

A jaszleader.hu szerkesztősége fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását felfüggessze, megszüntesse.

Amennyiben írásos anyagot bocsát rendelkezésünkre a szerkesztőségnek küldött e-mail útján, Ön elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra hozatalra, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a tartalomszolgáltató (minden felelősség nélkül) közzéteheti, tartalmát (részben vagy egészben) felhasználhatja.

2014.03.31.

Belépési nyilatkozat

JKHK Egyesülete új tag belépés lehetősége

3.§

Az Egyesület tagjai

(1)               Az Egyesületnek pártoló és rendes tagjai lehetnek. A tag személyére az Egyesület tagjai és az Elnökség javaslatot tehetnek.

(2)               A felvételi eljárás az Egyesület illetékességi területéről, a tagsági követelményeknek megfelelő tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez történő eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább 2 tagjának írásos ajánlását. A tagfelvétel a lentieken túl korlátozásmentes. Az új tagok a felvételre vonatkozó döntés közlésekor kötelesek befizetni az alapítói hozzájárulást, melynek összege 25.000.- Ft. azaz huszonötezer forint, továbbá kötelesek befizetni a felvétel napjától időarányosan meghatározott, az adott évre vonatkozó tagdíjat. Az alapítói hozzájárulás, valamint az éves arányosított tagdíj befizetésével válik hatályossá a tagfelvételi határozat, s ettől kezdve a felvett tag szavazati joggal rendelkezik, és az egyesület szerveibe megválasztható, továbbá gyakorolhatja a tagsági jogviszonyból eredő jogokat és terheli az abból eredő kötelezettségek.

A tagsági jogviszony keletkezése a belépési kérelem közgyűlés általi elfogadással kezdődik. (Ptk. 3:67.§ (1) bek.)

A Közgyűlés a tagfelvétel tárgyában évente minimum egy alkalommal, legkésőbb minden év május 31. napjáig köteles ülést tartani.

(3)       Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes személy és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat, legalább 2 tag felvételhez hozzájáruló írásos ajánlását beszerzi, és felvételét a Közgyűlés megállapítja.

A jogi személy tagok és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok képviseletét a szervezet alapító okirata szerint törvényes képviseletre jogosult 1 (egy) természetes személv látja el. A törvényes képviseletre jogosult természetes személy képviseli a tagot az Egyesület közgyűlésén. A törvényes képviseletre jogosult természetes személyt akadályoztatása esetén meghatalmazott képviselheti, a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, amelyet a jelenléti ívhez kell csatolni. A jogi személy tag törvényes képviseletére jogosult természetes személy választható meg az Egyesület tisztségviselőjének.

(4)       Az Egyesületnek természetes és jogi személy, pártoló és rendes tagjai lehetnek.

(5)       A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. (Ptk. 3:67.§ (2) bek.)

Az alapító tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az alábbi tagdíjakat minden év március 31-ig megfizetik az egyesület pénztárába vagy bankszámlaszámára.

Civil szervezetek és magánszemélyek                25000 Ft/év

Vállalkozások                                                              25000 Ft/év

Önkormányzatok

0-2000 lakos                                                       25000 Ft/év

2001-5000 lakos                                               25000 Ft/év

5000 lakos felett                                              25 000 Ft/év

Az Egyesület alapítását követően belepő tagok a tagfelvételt megállapító közgyűlési a közgyűlési döntést követően 8 munkanapon belül kötelesek a 3. § (2) bekezdésében rögzített alapítói hozzájárulást, illetve az időarányos tagdíjat az Egyesület pénztárába befizetni.

 

 

Elérhetőségek

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

Elnök: Farkas Ferenc

Alelnök: Kalmár Rozália

Székhely: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.
Levelezési cím: 5130 Jászapáti, Pf.:16
Telefon: 06-57/443-570
Fax: 06-57/443-570
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
Web: jaszleader.hu
Bankszámlaszám: 69400427-19092733-00000000

JKHK EGYESÜLET MVH-S REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 1004407922

MUNKASZERVEZET:

Munkaszervezet vezető: Borbás Zoltán

Munkaszervezet tagja: Szikszai Brigitta

Munkaszervezet tagja: Rusvai Irén

Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.
Regisztrációs szám: 1004407922
Telefon, fax: 06-57/443-570
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
Web: jaszleader.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő            8 00 – 12 00 és 12 30 – 16 00
Kedd            8 00 – 12 00 és 12 30 – 16 00
Szerda         8 00 – 12 00 és 12 30 – 16 00
Csütörtök     8 00 – 12 00 és 12 30 – 16 00
Péntek          8 00 – 12 00