Munkaszervezet

Feladatok

A LEADER HACS az IH munkatervben ismertetett iránymutatása alapján az alábbi feladatokat köteles ellátni:

a) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (továbbiakban: HVS) éves felülvizsgálatának, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelése;

b) irodahelyiséget tart fent az általa lefedett tervezési területen, a 147/2007. (XII. 04.) FVM rendelet alapján az adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása érdekében;

c) közreműködik a HVS végrehajtása érdekében a helyi szereplők felkészítésében, képzésében, továbbképzésében a támogatott intézkedések vonatkozásában;

d) tájékoztatási és információs tevékenységet végez a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek körében a HVS megvalósítása érdekében;

e) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódóan projekt-előkészítést végez;

f) segíti a területén lévő projektgazdákat a támogatási és kifizetési kérelmük összeállításában, valamint ez irányú konzultációt szervez, és ehhez kapcsolódóan ügyfélszolgálati tevékenységet folytat;

g) a támogatott intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítése az ügyfélkapun, valamint az értékelési feladatok ellátása érdekében a pontozási jegyzőkönyv kiállítása;

h) a területén lévő Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal kapcsolatot tart, szakmailag együttműködik;

i) egyéb, az IH által közvetlenül az ÚMVP végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzése;

j) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált weboldalt működtet.

Meghatározott iroda fenntartása akkor vehető teljesítetnek, ha:

a) külön bejárattal rendelkezik,

b) legalább 20 m2-es, önálló vezetékes telefonnal, faxszal, valamint szélessávú internettel rendelkezik,

c) legalább heti öt napon keresztül legalább napi nyolc órában az ügyfelek rendelkezésére áll, és hetente legalább egy alkalommal, munkaidőn kívül, legalább 2 órával meghosszabbított nyitvatartással működik;

d) legalább egy főállású munkatársat alkalmaz, aki köteles részt venni az IH, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által szervezett képzéseken. A vizsgákhoz kötött képzések esetében minden vizsga egy alkalommal megismételhető. Amennyiben a LEADER HACS munkatársa ezen alkalommal sem tudja teljesíteni a vizsga követelményeit, úgy a LEADER HACS köteles más személyt a munkaszervezet munkájába bevonni.

Meghatározott feladat keretében a LEADER HACS köteles az ÚMVP támogatott intézkedései vonatkozásában 2009-től, a támogatási időszakot megelőző két hónapban legalább három tájékoztató fórumot tartani. A fórumokon jelenléti ív, jegyzőkönyv, valamint fotó készítése kötelező, amely az ezen időszakra vonatkozó elkészített beszámoló részét képezi.

A LEADER HACS köteles a tervezési területéről az ÚMVP támogatott intézkedéseinek keretében benyújtott támogatási kérelmeket az ügyfélkapun keresztül, a jelen együttműködési megállapodás 1. számú melléklete szerinti meghatalmazás alapján, elektronikusan rögzíteni, illetve minden kérelem vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtási időszakának lezárását követő 20 napon belül a pontozási jegyzőkönyvet elkészíteni, és azt az MVH részére eljuttatni.

A támogatási kérelmek kezelése és a pontozási jegyzőkönyv kiállítása során a LEADER HACS munkaszervezetének a projektgazda kérelmét meg kell megvizsgálnia.

Elérhetőségek

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

Elnök: Farkas Ferenc

Alelnök: Kalmár Rozália

Székhely: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.
Levelezési cím: 5130 Jászapáti, Pf.:16
Telefon: 06-57/443-570
Fax: 06-57/443-570
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
Web: jaszleader.hu
Bankszámlaszám: 69400427-19092733-00000000

JKHK EGYESÜLET MVH-S REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 1004407922

MUNKASZERVEZET:

Munkaszervezet vezető: Borbás Zoltán

Munkaszervezet tagja: Szikszai Brigitta

Munkaszervezet tagja: Rusvai Irén

Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.
Regisztrációs szám: 1004407922
Telefon, fax: 06-57/443-570
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
Web: jaszleader.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő            8 00 – 12 00 és 12 30 – 16 00
Kedd            8 00 – 12 00 és 12 30 – 16 00
Szerda         8 00 – 12 00 és 12 30 – 16 00
Csütörtök     8 00 – 12 00 és 12 30 – 16 00
Péntek          8 00 – 12 00