HVS felülvizsgálat 2013

Elfogadásra került a LEADER Intézkedési terv végleges változata!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Elnöksége 2013.05.28-án elfogadta a végleges LEADER intézkedési tervet, mely IH közleményben kerül kihírdetésre. Az IH közlemény megjjelenését követően adhatóak be a Projekt Adatlapok. a végeleges intézkedések valamint a projekt adatlap szerkeszthető változata a “Stratégia 2013” menüpont alatt lesznek elérhetőek.

Az elfogadott LEADER Intézkedési terv letölthető innen:

jaszleader.hu/uploads/JKHK Egyesülete 2013_05_29_ -LEADER Intézkedési Terv végleges.pdf

Az elnökségi ülés anyaga a következő helyről érhető el:

jaszleader.hu/uploads/JKHK elnökségi jegyzőkönyv intézkedési terv elfogadásáról.pdf

Tájékoztató

HVS TERVEZET – 2013.04.09

Tisztelt Pályázók!

2013. április 08-án megtartott HVS egyeztető megbeszélés alkalmáva a stratégia felülvizsgálata a végéhez közeledik. A stratégia végleges változata 2013. április 11-én kerül elfogadásra a JKHK Egyesülete Közgyűlése által.

A HVS tervezetét a következő helyről tölthetik le:

jaszleader.hu/uploads/hvs_2013.pdf

A HVS részét képező intézkedés tervezetek az alábbi helyről érhetőek el:

jaszleader.hu/uploads/Leadert Intézkedési Terv_2013__TERVEZET .pdf

Tájékoztató

HVS felülvizsgálattal kapcsolatos egyeztető megbeszélés

HVS egyeztető megbeszélések!

A 2013. április 03-04-én megrendezésre kerülő egyeztetés anyaga a következő menüpont alatt érhető el:

jaszleader.hu/uploads/Egyeztetés 2013_04_03-04_.pdf

A 2013. április 03-08-án megrendezésre kerülő egyeztetés anyaga a következő menüpont alatt érhető el:

jaszleader.hu/uploads/HVS egyeztetés 2013_04_08.pdf

A stratégia felülvizsgálathoz beérkezett projektadatlapok a következő helyről érhetőek el:

jaszleader.hu/uploads/projektötlet adatlapok 2013.pdf

Tájékoztató

HVS felülvizsgálattal kapcsolatos tájékoztató rendezvények 2013.03.22.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatos lakossági fórumok helyszínei és időpontjai:

Helyszín: Zagyva-híd Közösségi Ház /5143 Jánoshida, Fő út 36./

Időpont: 2013. március 26. 09:00 óra

Helyszín: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház – Jászladány /5055 Jászladány, Kossuth utca 110./

Időpont: 2013. március 26. 14:00 óra

Helyszín: Jászapáti, Művészetek Háza (5130 Jászapáti, Damjanich út 4.)

Időpont: 2013. március 26. (kedd) 17.00 óra

Helyszín: Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata Házasság kötő Terme /5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a./

Időpont: 2013. március 27. 10:00 óra

Helyszín: Pusztamonostor község Önkormányzata Díszterme /5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74./

Időpont: 2013. március 27. 15:00 óra

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház Klub terme / 5126 Jászfényszaru, Fürst S. út 1./

Időpont: 2013. március 27. 17:00 óra

Helyszín: Jászdózsa Község Önkormányzatának Nagyterme /5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1./

Időpont: 2013. március 28. 11:00 óra

Helyszín: Jászárokszállás Város Önkormányzatának Díszterme /5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1./

Időpont: 2013. március 28. 14:00 óra

Helyszín: Jászkisér Város Önkormányzatának Házasságkötő Terme /5137 Jászkisér, Fő út 7./

Időpont: 2013. március 29. 11:00 óra

Tájékoztató

Projektötlet gyűjtés 2013.03.19

PROJEKTÖTLET ADATLAPOK GYŰJTÉSE!

A HVS felülvizsgálat indoka egyrészt a helyi, hazai, és globális gazdasági és társadalmi környezetben bekövetkezett változások, másrészt a LEADER eljárás átalakítása, a HVS végrehajtásának előrehaladása és a HVS által az eddig elért eredmények fényében a HVS-nek, valamint LEADER Terv szükség szerinti átdolgozása, aktualizálása, annak érdekében, hogy a HVS mellékletének tekintett, a támogatható intézkedéseket tartalmazó LEADER Intézkedési Terv összeállítható legyen

A stratégiai tervezésben a lakosság projektötletek megküldésével és a már rendelkezésre álló anyagok véleményezésével vehet részt. A projektötleteket és a véleményeket a Helyi Akciócsoport munkaszervezetének irodájában lehet leadni személyesen, postai úton (5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.) vagy elküldhetik e-mail címünkre is: jaszsagi.kistersegi@gmail.com

A projektötleteket legkésőbb 2013. április 2-ig adhatják le részünkre.

A projektötelt adatlap a következő linken tölthető le:

jaszleader.hu/uploads/hvs_fv_projektotlet_adatlap 2013.doc

Tájékoztató

HVS felülvizsgálatának meghirdetése 2013 Tájékoztató a HVS felülvizsgálat meghirdetéséről Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közleményértelmében elrendelte a jelenleg érvényben levő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) a vidékfejlesztési akciócsoportok tervezési folyamata során létrejövő komplex fejlesztési terv. A HVS tartalmazza a térség jelenlegi helyzetének elemzését, a térség jövőképét, főbb célkitűzéseket, valamint a térség fejlesztésére irányuló intézkedéséket és az azokhoz rendelhető pénzügyi forrást. Ez alapján várhatóak a 2013-as időszak A LEADER program vonatkozásában megjelenő helyi pályázati kiírások!

A HVS felülvizsgálat lépései és folyamata

1.szakasz / Előkészítés

Az előkészítő szakasz a HVS felülvizsgálatával, illetve a TK3 indításával kapcsolatos előkészítő tevékenységeket foglalja össze.

Időpont

Tevékenység

1.1.

2013. március 6.

IH közlemény megjelenése a rendelet módosításáról, a LEADER megnyitásáról

1.2.

2013. március 11.

Az IH a LEADER HACS-ok számára fenntartott kommunikációs felületen megküldi a TK 3 –ra elkészített, LEADER Eljárásrendet, HBB Eljárásrendet, valamint a jóváhagyott Koncepciót.

1.3.

2013. március 12.

Képzés az új LEADER HACS-ok számára

1.4.

2013. március 19-20.

Képzés a LEADER HACS-ok számára 2 helyszínen a program indítással és a HVS felülvizsgálat kapcsán

2.szakasz/ Felülvizsgálat

Időpont

Tevékenység

2.1.

2013. március 21.

A képzés lezárásával megkezdődik a HVS felülvizsgálat

2.2.

2013. március 21 –

2013. április 12.

A HVS felülvizsgálat végrehajtása, a LEADER HACS döntéshozó szerve által jóváhagyott felülvizsgált HVS-ek megküldése az IH-hoz 2013. április 12-ig

2.3.

2013. április 13 – 2013. május 10.

A HVS-ek IH általi jóváhagyása

2.4.

2013. május 11- 21

Jóváhagyott HVS-ek előkészítése megnyitáshoz, a HVS-ek közzététele

Tájékoztató

HVS elfogadása – 2013.04.11

Elfogadásra került a térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2013. április 11-én megtartott Közgyűlésén elfogadta a Helyi Vidégfejlesztési Stratégiát.

A közgyülés anyaga a következő helyen érhető el:

jaszleader.hu/uploads/közgyűlés 2013_04_11.pdf

Az elfogadott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) a következő helyen érhető el:

jaszleader.hu/uploads/elfogadott HVS_2013 04_11.pdf