4. Helyi Fejlesztési Stratégia

Helyi Fejlesztési Stratégia – 2022. 02. 04-én elfogadott

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete közgyűlése 2022. február 04-én tartotta ülését, melynek egyik fontos témája a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) módosításának elfogadása volt. Ez utóbbit az IH előzetesen kontrollálta, a közgyűlés pedig részletes tájékoztatás után egybehangzóan elfogadta.

JKHK Egyesülete – Helyi Fejlesztési Stratégia – 2022. február 04.

A determináció miatt módosított HFS

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete közgyűlése 2017. május 30-án tartotta soros ülését, melynek legfontosabb témája a HFS módosításának elfogadása volt. Ez utóbbit az IH előzetesen kontrollálta, a közgyűlés pedig részletes tájékoztatás után egybehangzóan elfogadta. A HFS módosítás alapvetően a determináció miatt vált szükségessé. Az intézkedések összességében nem változtak, a determináció miatt az egyes intézkedések keretösszegei módosultak!

JKHK_HFS_2017detemináció_javításokkal_2017.05.30

Működési és animációs költségek támogatása

A Kedvezményezett neve: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

A projekt címe: Működési és animációs költségek támogatása

A szerződött támogatás összege: 80.344.810 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása.

A projekt befejezési dátuma: 2020. december 31.

A projekt azonosító száma: 1753477479

A támogatói okiratot letöltheti: Támogatói okirat 2017. február 24

Determináció – fejlesztési forráselvonások a LEADER egyesületektől

A Miniszterelnökség tájékoztatta a LEADER szervezeteket, hogy a korábban már meghatározott forrásokat módosítja, determináció címén. Ez a legtöbb HACS esetében mind a fejlesztési, mind pedig a működési források tekintetében további elvonásokat jelent!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete esetében ez azt jelenti, hogy a 2014-2020-as tervezési időszakra a korábban tervezett 495,55 millió Ft-tal szemben csupán 419.497.386Ft áll majd rendelkezésre. Ez több, mint 15%-os csökkenést jelent.

A fejlesztési forrásokkal párhuzamosan a működési források is csökkentek. Ennek mértéke -7.105.190Ft, kb. 8%.  A LEADER szervezetek működtetése mindezidáig megoldatlan – eddig semmiféle anyagi támogatásban nem részesültek!

A determináció indoka – erről csak informálisan tudtunk tájékozódni – az, hogy még az előző uniós ciklusban számos olyan projekt maradt, amit nem fizettek ki (pld. a 1,5 – 2 éves fellebbezési procedúrak után támogatást nyert pályázatok), s ezeket most a 2014-2020-as büdzsé terhére kívánják rendezni!

Az Irányító Hatóság elfogadta a 2014-2020-as tervezési időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégiát

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság megküldte a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)  jóváhagyásáról, valamint a véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismerésről szóló dokumentumot. Ezzel egyidejűleg megküldték a HFS szakmai értékelését is, mely szerint a HFS minden előírt követelménynek megfelelt.

Letölthető fájlok:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete HFS jóváhagyás

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete HFS szakmai értékelés

Az Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete  a 2014-2020-as időszakban 18 településen folytatja a megkezdett vidékfejlesztési munkát és a térségi fejlesztéseket.

Az aktuális pályázati rendszerről hamarosan tájékoztatást nyújtunk honlapunkon!

Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének támogatása

1753477479_d_fekvo_nyomdai-01

A Kedvezményezett neve: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete

A projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése

A szerződött támogatás összege: 9.900.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének támogatása.

A projekt befejezési dátuma: 2016. június 09.

A projekt azonosító száma: 1753477479

A támogatói okiratot letöltheti: Támogatói okirat

Elfogadásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy közgyűlésünk a 2016. június 09-ei ülésén elfogadta a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2014-2020-as időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiáját.

A munkaszervezet 2016. június 10-én  a stratégiát értékelésre megküldte az Irányító Hatóságnak.

Az elfogadott HFS dokumentuma az alábbi hivatkozásra kattintva letölthető:

JKHK_HFS_2016.06.09

A HFS szakmai csoport üléseinek témakörei

szakmai

2015.08.18. A HFS megalkotását előkészítő beszélgetés.A jövőre vonatkozó elképzelések, feladatok kijelölése.Az előző pályázati időszak eredményinek és hiányainak feltérképezése és átbeszélése.
2015.10.19. Egyeztetés a HFS-hez kapcsolódó aktualitásokról.A beérkezett projektötletek, javaslatok áttanulmányozása.További intézkedések szervezése a kistérség szereplőinek a Stratégia tervezésébe való bekapcsolására.
2015.12.10. HFS egyeztető megbeszélés, a teljes tervezői munkacsoport kijelölése.Az összesített projektötletek és javaslatok alapján a fő fejlesztési irányvonalak meghatározása.
2016.02.18. A kistérségben megtartott fórumok tapasztalatainak értékelése.A HFS draft verzió elkészítésének aktuális állapota, operatív kérdések megvitatása.
2016.03.09. A HFS draft verzió átbeszélése és véglegesítése a közgyűlés elé terjesztést megelőzően.
2016.05.20 Az IH által megküldött továbbfejlesztési útmutató pontjainak áttanulmányozása.A Stratégia továbbfejlesztése és átdolgozása az értékelésben tett észrevételek és javaslatok mentén.
2016.06.06 A továbbfejlesztési útmutatások alapján elkészült végleges Helyi Fejlesztési Stratégia átbeszélése és véglegesítése.

 

HFS személyes konzultációk tapasztalatai

Egyeztető megbeszéléseket tartottunk a térség több polgármesterével, vállalkozójával, civil szervezeti vezetőjével. A megbeszélésekre a három szektor igényeinek széleskörű, és személyre szabott felmérése érdekében került sor.

A javaslatokat és ötleteket:

Vállalkozói szféra: vállalkozásukhoz kapcsolódó eszközbeszerzések támogatását igénylik, szorgalmazzák az innovatív és megújuló energiát igénylő rendszerek kialakítását, vagy fejlesztését, amelyhez forrás-kiegészítésként szeretnének Leader pályázatot benyújtani (lehetőség: 1. sz. intézkedés)

Önkormányzati szféra: Legtöbben a helyi identitást erősítő és helyi kultúrát népszerűsítő programok rendezéséhez szeretnének segítséget kapni, amelyekhez pozitív példának említették az előző ciklus megrendezésre kerülő programjait (falunapok). Emellett a helyi turisztikai lehetőségek fejlesztése (pl.: szálláshely) és az épített kulturális örökség megőrzése (épületek, műemlékek) került említésre a személyes konzultációk alkalmával. (lehetőségek: 2. sz. és 4. sz. intézkedés)

Civil szféra: Az alapítványok és egyesületek leginkább a saját fókuszcsoportjaiknak szóló programok megszervezését szeretnék előmozdítani, és a működésükhöz szükséges eszközök beszerzésére szeretnének pályázni.  (lehetőség: 5. sz. intézkedés)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat alelnökével, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjével is egyeztetéseket tartottunk a HFS megyei Területfejlesztési Operatív Programhoz és egyéb programokhoz való illeszkedéséről.

A hátrányos helyzetű csoportok Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésébe történő bevonására irányult  konzultációkon kiemelték a hátrányos helyzetű emberek munkalehetőségeinek hiányát. Ez alapján több intézkedés pontozási rendszerében előnyben részesítjük az adott csoportból foglalkoztató pályázókat. A projektek, elképzelések az esélyegyenlőség javítását célzó, a társadalmi befogadást elősegítő programok, képzések támogatására irányultak. Ennek alapján kerültek megfogalmazásra a 6. számú intézkedésünk támogatható tevékenységei. (A személyes konzultációkon részt vevő személyek a 8.4 –es fejezetben kerültek felsorolása)