Leader

2. LEADER pályázati lehetőség 2011. szeptember 30. – 2011. október 31.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK – LEADER (1)

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK – LEADER (2) 2011.10.19.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK – LEADER (3) 2011.10.26.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK – LEADER (4) 2011.11.03.

LEADER Pályázati felhívás

Az ÚMVP Irányító Hatósága a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján meghirdeti a LEADER-térségek pályázati felhívásait, melyek az alábbiakban letölthetők.

A rendelet alapján meghirdetésre kerülő LEADER pályázati felhívás keretében a pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH honlapján közzétett, valamint a területileg illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

LEADER rendelet (pdf)

99/2011. sz. IH közlemény

106/2011. sz. IH közlemény

109/2011. sz. IH közlemény

109/2011. sz. IH közlemény (MS Word formátumban)

I. számú melléklet pályázati felhívás

II. számú melléklet HBB eljárásrend

Technikai közreműködés

Gyakran Ismételt Kérdések

47 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (zip)

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (JKHK Egyesülete) tájékoztatja, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII.29) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 149/2011. (IX. 20.) MVH közlemény, amely elérhető az MVH honlapján, az alábbi linken:
http://mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011

Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet és a támogatási rendelet valamint a kapcsolódó pályázati felhívás (az ÚVMP Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII./2) sz. Közleménye és módosításai) alapos tanulmányozására a támogatási kérelem benyújtása előtt, tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre:

http://umvp.eu/?q=leader-palyazati-felhivas

 

LEADER felhívás

Megjelent a A vidékfejlesztési miniszter 76/2011. (VII. 29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell az MVH-hoz benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.

A területileg illetékes LEADER HACS célterületeire vonatkozó keretösszeg a pályázati felhívásban kerül meghirdetésre.

A VM rendelet letölthető: ITT

JKHK Egyesülete rendelkezésére álló források letölthető: ITT

47 Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete (zip)

HBB ülés információi elérhetőek: ITT

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 99/2011 (VIII/2.) közleménye – 3. rész

Az ÚMVP LEADER fejezetéhez tartozó Pályázati Felhívásról, valamint a Helyi Bíráló Bizottság eljárásrendjéről A feltöltési limit miatt a közleményt és mellékleteit három részletben töltjük fel.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a sikeres pályázat kidolgozásának első lépése a Felhívásban szereplő célterületek, a kapcsolódó LEADER kritériumok, valamint az illetékes LEADER HACS honlapján található HVS megismerése. Az említett dokumentumokat alapul véve kell megfogalmazni a projekt javaslatot, amelyet a pályázónak a Felhívás 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon előzetesen be kell nyújtania a területileg illetékes LEADER HACS-hoz, melyet a LEADER HACS HBB-je a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál. Döntést hoz arról, hogy a HVS-hez illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. Amennyiben az előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést, úgy támogató nyilatkozatot ad ki amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító nyilatkozatot ad a pályázónak.

LEADER pályázati lehetőség 2009. október 01. – 2009. október 31.

2009. október 1-jétől megnyitásra kerültek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. tengelyes LEADER Program pályázati felhívásai.

A LEADER pályázataiban a helyi közösségek célkitűzései jelennek meg. A Jászberényi kistérségben, a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján kerültek meghatározásra a LEADER Program pályázati kiírásai.

A pályázatokat 2009. október 31-ig, ezt követően évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.

A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szól.

A rendelet célja: a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése érdekében meghirdetésre kerülő LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembevételével.

122/2009 (IX.17) FVM RENDELET

141/2009. (X. 5.) MVH Közlemény – PÁLYÁZATI ADATLAP + KÖZPONTI MELLÉKLETEK

Az ÚMVP Irányító Hatósága a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapjánmeghirdeti a LEADER-térségek pályázati felhívásait, melyek a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete esetében a következők:

LEADER pályázati felhívás CÉLTERÜLETEK – jaszleader.hu oldalon elhelyezve

Letöltés:
LEADER pályázati felhívás 2009.10.01.-2009.10.31. között
LEADER pályázati felhívás 2011. 09.30-2011.10.30 között

A LEADER Program pályázati felhívásai, a pályázatok adatlapjai, formanyomtatványai megtalálhatóak a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete honlapján, a jaszleader.hu címen, a Pályázatok menüpont alatt, a www.umvp.eu oldalon is.