HVS felülvizsgálat 2011

Tisztelt Helyi Bíráló Bizottsági Tag/Póttag!

Eseménynaptár, 2011-8-19

Tisztelt Helyi Bíráló Bizottsági Tag/Póttag!

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának 99/2011. (VIII. 2.) Közleményében került kihirdetésre a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) eljárásrendje valamint az ÚMVP LEADER fejezetéhez tartozó Pályázati Felhívás.

A közlemény értelmében a HBB köteles első ülését a pályázat előkészítésére rendelkezésre álló, a vonatkozó jogcímrendelet hatályba lépését követő időszak első 20 napján belül megtartani. Ennek értelmében a HBB első ülésére az alábbiak szerint kerül sor:

Helyi Bíráló Bizottsági Ülés ideje:

2011. augusztus 19. (péntek) 8.30 óra

Első Helyi Bíráló Bizottsági Ülés helye: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. JKHK Egyesülete székhelye emeleti tanácskozó terem

Napirendi pont:

1. Tájékoztató a HBB eljárásrendjéről, feladatiról

2. A HBB a beérkezett projekt javaslatok értékelésével dönt azok LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfeleléséről.

3. Egyebek

Jászapáti, 2011. augusztus 9.

HBB tagok/döntéshozó testületi tagok

Szűcs Lajos / Eszes Béla / Lóczi Miklós / Tóth Tibor / Tajti Erzsébet

Póttagok: Kovácsné Bozóki Judit / Kis Beáta

HBB eljárásrendje LETÖLTHETŐ(word)

Projekt adatlap formanyomtatványok LETÖLTHETŐ(word)

Helyi Bíráló Bizottság elnöke

14:00

Szakmai egyeztetés JKHK Egyesülete és KTZVE között. HACS-ok tapasztalatcseréje aktuális feladatokról JKHK Egyesülete székhely (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.)

Elfogadásra került a térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség „Együtt a Jász vidékért” c. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának 2011. évi felülvizsgálata utolsó állomásához érkezett.A felülvizsgált Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és a LEADER célterületek elfogadásáról a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tagságának részvételével megtartásra kerülő közgyűlés dönt, melyre2011. május 24-én (kedden) du. 16 órátólkerül sor a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete székhelyének emeleti tárgyalótermében (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.). A közgyűlés témái: I.napirendi pont A 2011. évben pályázható, az ÚMVP IH által jóváhagyott Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete célterületek (10 db), pályázati lehetőségek bemutatása; a célterületek jóváhagyása. A Tervezői Csoport által véglegesített Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) bemutatása, jóváhagyása. II.napirendi pont Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete és munkaszervezete 2010. évi beszámolójának elfogadása III.napirendi pont Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2010. évi pénzügyi beszámoló és 2010. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása IV.napirendi pont Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Elnökségi 2010. évi beszámoló és Felügyelő Bizottsági 2010. éves beszámoló elfogadása V.napirendi pont Tájékoztató az ÚMVP mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről VI.napirendi pont Egyebek; kérdések, vélemények, konzultáció Határozatlanképtelenség esetén a JKHK Egyesülete az eredeti közgyűlés napjára és helyére 17.00 órára tűzi ki a közgyűlés új időpontját, mely időpontban a közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az elkészült Helyi Vidékfejlesztési Stratégia, a célterületeket tartalmazó táblázat, valamint a felülvizsgálatával kapcsolatos valamennyi technikai információ, szakmai háttéranyag, aktuális hír és tudnivaló letölthető a jaszleader.hu weboldal „HVS felülvizsgálat 2011” menüpontjában, vagy elektronikus úton megkérhető a munkaszervezet munkatársaitól.

Közgyűlés meghívója

Közgyűlés jegyzőkönyve

Közgyűlésen készült fotók

Közgyűlés jelenléti íve

Véglegesített HVS

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Az Elnökség/ Döntéshozó Testület (DT) jóváhagyta a HVS végleges szövegét

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Elnöksége/Döntéshozó Testülete a 2011.04.23-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a HVS végleges változatát,azt az egyesület közgyűlése elé terjeszti elfogadásra. A HVS-t az előírt mellékletekkel együtt a HACS munkaszervezete 2011.05.26-ig véglegesíti és 2011. május 30-ig helyezi el az egyesület honlapján a HVS végleges szövegét. A HVS-t az egyesület közgyűlése 2011. május 24-én tárgyalja és várhatóan el is fogadja. a HVS végleges változatát.

Elnökségi ülés meghívója

Elnökségi ülés jelenléti íve

Elnökségi ülés igazoló fényképei

Elnökségi ülés jegyzőkönyve

LEADER célterület tervező

LEADER forrástábla

HVS aktuális szövege

Az Tervezői Csoport jóváhagyta a HVS végleges szövegét

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete a Tervezői Csoport ülésén 2011.04.23-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta a HVS végleges változatát,azt az egyesület elnöksége/döntéshozó testülete és az egyesület közgyűlése elé terjeszti elfogadásra.

A HVS-t az előírt mellékletekkel együtt a HACS munkaszervezete 2011.05.26-ig véglegesíti és 2011. május 30-ig helyezi el az egyesület honlapján a HVS végleges szövegét. A HVS-t az egyesület közgyűlése 2011. május 24-én tárgyalja és várhatóan el is fogadja. a HVS végleges változatát.

TCS ülés meghívója

TCS ülés jelenléti íve

TCS ülés igazoló fényképei

TCS ülés jegyzőkönyve

LEADER célterület tervező

LEADER forrástábla

HVS aktuális szövege

Az ÚMVP Irányító Hatósága egyeztetésen jóváhagyta a JÁSZSÁGI KISTÉRSÉGI HELYI AKCIÓCSOPORT LEADER célterületeit

A 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata hamarosan lezárul. E stratégiának része a LEADER pályázati kiírások alapjaként a célterület tervező és a forrásallokáció.

A Tervezői Csoport (TCS) által elfogadott ÚMVP IV. LEADER tengely 2. körös pályázati célterületek egyeztetésére 2011. április 28-án, Nyíregyházán, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Regionális Kirendeltségén, 2011. Május 05-én, Budapesten került sor. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesüelte működési területére vonatkozóan a TCS 10 db célterület dolgozott ki, melyből az első és a második kis értékű jogcím. A kidolgozott célterületeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium előzetesen jóváhagyta. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közgyűlése 2011. május 24-én kedden tárgyalja meg az elkészített célterületeket.

A 2011. évben pályázható ÚMVP (IV. tengely) LEADER célterületek a Jászságban:

Ssz. Célterület megnevezése Forrás (HUF) Munkaanyag
1. Jászsági nonprofit szervezetek célszerinti tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése 20 000 000 letöltés
2. Helyi szektorok képzésének támogatása 5 000 000 letöltés
3. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 153 490 400 letöltés
4. Helyi vállalkozások támogatása 100 000 000 letöltés
5. Hagyományőrző programok és a jász identitás motiválása rendezvények keretein belül 50 000 000 letöltés
6. Helyi megújuló-energia ágazat fejlesztés, energiatakarékos rendszerek kialakítása 20 000 000 letöltés
7. Természeti és kulturális örökség megőrzése 45 000 000 letöltés
8. Köz- és településbiztonság fejlesztése 45 000 000 letöltés
9. Szabadidős és sporttevékenységek, szolgáltatások fejlesztése 35 142 684 letöltés
10. Belvízi védekezés eszközbeszerzés támogatásával 33 000 000 letöltés
ÖSSZESEN: 506 663 084

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS), a célterületek valamint a forrástábla letöltéséhez kattintson IDE!

LEADER célterület tervező

LEADER forrástábla

HVS aktuális szövege

Kapcsolódó formanyomtatványok: letöltés (munkaanyag)

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete és az MVH közötti egyeztetés megtörtént

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionális kirendeltségére várták a Jászsági Kistréségi Helyi Közsösség Egyesülete munkaszervezetét 2011. április 27-én azzal a céllal, hogy a TCS által elkészített és elfogadott célterületeket előzetesen egyeztessék.

Az alábbiakban közzétesszük a célterületek első egyeztetését követően pontosított adatait .xls formátumban, valamint az azokhoz kapcsolódó dokumentumok munkaanyagait:

LEADER célterület tervező (word)

LEADER forrástábla

Kapcsolódó formanyomtatványok:letöltés (munkaanyag)

A HVS véleményezhető a jaszsagi.kistersegi@gmail.com e-mail címen vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodában.

Tervezői munkacsoport értekezlet – 2011. április 11-én 10.00 órakor!

A 2011. április 4-én megtartott TCS ülésen elhangzottaknak megfelelően tervezői munkacsoport ülést tartunk.

Az ülés helye, időpontja:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete székhely

5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje:

1. HPME/ célterületek egyeztetése, véglegesítése

2. Egyebek

A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk, a részvétel tanácskozási joggal lehetséges!

TCS tagok

Tervezői csoport ülés jegyzőkönyve

Tervezői csoport ülés jelenléti ív

Tervezői csoport ülés meghívója

HVS munkaanyag

LEADER célterületek (word)

LEADER forrástábla

Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 46/2011 (IV. 6.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatósága a LEADER Helyi Akciócsoportok ÚMVP III. tengelyes fejlesztésekre fordítható allokált forrásait 4 milliárd forinttal kiegészítette.

Az ÚMVP Irányító Hatóság jóváhagyta a LEADER Helyi Akciócsoportok számára az ÚMVP III. tengely fejlesztési intézkedései finanszírozásának 4 milliárd forinttal történő kiegészítését, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben a LEADER Helyi Akciócsoportok számára nem allokált forrás egy részének rendelkezésre bocsátásával.

A közlemény teljes szövege, illetve a kiegészítő forrás összege megtekinthető, letölthető innen.

LEADER HVS forrásallokáció aktuális információ

A147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet által a „mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása”, valamint „a turisztikai tevékenység ösztönzése” intézkedések megvalósítására együttesen, a kötelezően előírt 45%-os arányt továbbra is tartaniuk kell. A hátrányos helyzetű területekre kötelezően fordítandó összeg mértéke nem változik.

JKHK TCS

Tervezői munkacsoport értekezlet – 2011. április 04-én 14.00 órakor!

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye alapján a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület LEADER akciócsoport által jóváhagyott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS-t) újból felülvizsgáljuk, frissítjük!

A 2011. február 16-án megtartott HVS felülvizsgálat indító értekezleten elhangzottaknak megfelelően a munkacsoport értekezlet helyszíne, időpontja:

JKHK Egyesülete székhely (5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.) 2011. április 04. (hétfő) 14.00 óra

A Tervezői Munkacsoport ülés napirendje: 1. HPME / célterület írás 2. Egyebek A tervezői munkacsoport értekezletek nyilvánosak, minden érdeklődőt tisztelettel várunk! Az ülés nyilvános!

TCS tagok

Tervezői csoport ülés meghívója

Tervezői csoport ülés jegyzőkönyve

Tervezői csoport ülés jelenléti ív

Projektötlet adatlapok (1)

Projektötlet adatlapok (2)

HVS aktuális szövege

Célterület adatlapok munkaanyag