Stratégia 2013

Tájékoztató – 1

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A LEADER TK3 2013-BAN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATI KÖRÉNEK BENYÚJTÁSI IDŐSZAKÁT!

2013. augusztus 29-én megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatósága 190/2013. számú Közleménye, melyben az IH 2013. augusztus 31. 18:00-ról 2013. szeptember 30. 18:00-ig meghosszabbítja a 35/2013. (V. 23.) VM rendelet kereteiben meghirdetett támogatási kérelem benyújtási időszakot.

A meghosszabbított benyújtási időszak alatt a JKHK Egyesülete Helyi Bíráló Bizottsága lehetővé teszi új projekt adatlapok benyújtását.

A HBB tervezett üléseinek időpontjai:

2013. szeptember 11. szerda 13.30 óra
2013. szeptember 25. szerda 14 óra

Az Intézkedési Tervnek megfelelően összeállított projekt adatlapokat és mellékleteiket a tervezett üléseket megelőző hét péntekjén (2013.09.06. és 2013.09.20.), 12 óráig lehet átadni személyesen a JKHK Egyesülete munkaszervezeti irodájában. (5130 Jászapáti, Tompa M. u. 2.)

A tervezett HBB ülések csak abban az esetben lesznek megtartva, amennyiben a fentiek szerinti határidőben hiánytalan adatlapok kerülnek átadásra a munkaszervezet részére. Amennyiben az ülés igény hiányában elmarad, arról az egyesület (jaszleader.hu) honlapján tájékoztatást adunk.

A projekt adatlap benyújtáshoz szükséges formanyomtatványok továbbra is letölthetőek a Stratégai menüpont alatt.

A módosított ütemterv letölthető innen:

jaszleader.hu/uploads/HBB-ülésseinek-napjáról-összeállított-ütemterv_módosított_09.doc

Tisztelt Pályázók! – 5

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete tájékoztatja Önöket, hogy a LEADER harmadik körös jogcím esetében az egyesület Helyi Bíráló Bizottsága négy alkalommal ült eddig össze, melyek döntéseinek köszönhetően a következő forrásigények alakultak ki:

I. kör

II. kör

III. kör

IV. kör

Összesen:

Közösség célú fejlesztés

135 976 187 Ft

49 838 789 Ft

27 868 055 Ft

13 035 680 Ft

226 718 711 Ft

Vállalkozás célú fejlesztés

214 962 412 Ft

54 507 582 Ft

26 588 767 Ft

47 852 275 Ft

343 911 036 Ft

Összesen:

350 938 599 Ft

104 346 371 Ft

54 456 822 Ft

60 887 955 Ft

570 629 747 Ft

Tájékoztatjuk önöket, hogy a 2013.07.05-i IH közlés alapján visszacsurgó forrás: 10148269Ft. Ennek függvényében a az Egyesület rendelkezésére álló forrás jelenlegi összege 436 433 377 Ft.

TISZTELT PÁLYÁZÓK! – 6

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Egyesület Helyi Bíráló Bizottsága 2013.06.14-ei és a -i üléseire beérkezett projekteket elbírálta, a támogatói nyilatkozatokat részben kiadta részben 2013.06.20-ig kiadja.

A rendelkezésre álló fejlesztési forrás: 422 239 301 Ft (2013.03.21.)

2013.06.07.-i IH közlés alapján visszacsurgó forrás: 4.045.807 Ft

Összesen: 426.285.108 Ft

HBB támogató nyilatkozattal rendelkező projektek igénye: 455.284.970Ft

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 10 intézkedés esetében a Helyi Bíráló Bizottsághoz beérkezett és jóváhagyott projekt adatlapok alapján a fent megjelölt összegek alapján forráskimerülés várható, mivel az igények a rendelkezésre álló forrást túllépik a benyújtott projekt adatlapok alapján!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a benyújtott projekt adatlapokkal kapcsolatban megküldött HBB támogató nyilatkozatok nem jelentik automatikusan az elektronikus úton benyújtásra kerülő pályázatok támogatását. Az elektronikus felületen benyújtott pályázatok formai és tartalmi megfelelőségi vizsgálatát követően kizárólag abban az esetben kerülhet támogatásra egy pályázat, amennyiben annak támogatására a megfelelő összeg még rendelkezésre áll az akciócsoportnál. A források odaítélése a formailag és tartalmilag egyaránt megfelelt pályázatok beérkezésének sorrendjében történik, forráskimerülésig.

Ennek értelmében kérjük Önöket, hogy a pályázatok feltöltése során szíveskedjenek kalkulálni a forráskimerülés kockázatával!

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER HACS Kalmár Rozália alelnök

Tisztelt Pályázók! – 9

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendelethez tartozó Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 91/2013. (VI.06.) számú közleménye.

A közlemény a következő linken érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk912013

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2013-ban megnyíló LEADER pályázati kör elektronikus benyújtásához kapcsolódóan megjelent a felületen jelentkező hibákat tartalmazó GyIK, mely az ügyfeleket segíti a kérelmek elektronikus feltöltésében és az esetleges hibák elkerülésében.

Az GyIK elérhetősége:

http://www.mvh.gov.hu/MVHPortal/files/1038686_e_Leader_GYIK_2013pdf

Tájékoztató – 0

Tájékoztatás

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 9. körös leadás során, 2013.09.06-ig egyetlen egy projekt adatlap sem érkezett be a JKHK Egyesülete munkaszervezetéhez, így az ütemterv alapján meghatározott 2013.09.11-i HBB ülés elmarad.

Tájékoztató – 2

Tájékoztatás

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 7. körös leadás során, 2013.08.07-ig egyetlen egy projekt adatlap sem érkezett be a JKHK Egyesülete munkaszervezetéhez, így az ütemterv alapján meghatározott 2013.08.14-i HBB ülés elmarad.

Tájékoztató – 3

Nyilatkozattétel dokumentumai

Tisztelt Pályázók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adatszolgáltatásban bekért dokumentumok kezelésére alkalmas felület már használható, be tudnak lépni meghatalmazásukkal, regisztrációjukkal az alábbi linken:

https://e-kerelem.mvh.gov.hu/web_tera/menulog.do?url=elekBead.do%3Fff_type%3D300

Az adatszolgáltatással kapcsolatos segédlet a következő linken érhető el:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/tamogatasok/MVHJogcimKeresoPortletWindow?tamogatas_id=1000099&mutat=T%C3%A1mogat%C3%A1s%2Br%C3%A9szletei&tartalom_id=1038931

A nyilatkozattételhez szükséges formanyomtatványok innen letölthetőek:

Építési A betétlap

jaszleader.hu/uploads/2_ sz_ melléklet – Építési A betétlap (D0003-04) .pdf

Építési B betétlap

jaszleader.hu/uploads/3_ sz_ melléklet – Építés B betétlap (D0004-04) .pdf

Építési C betétlap

jaszleader.hu/uploads/4_ sz_ melléklet – Építési C betétlap (D0040-03) .pdf

Árajánlatos betétlap

jaszleader.hu/uploads/5_ sz_ melléklet – Árajánlatos betétlap .pdf

Gép betétlap

jaszleader.hu/uploads/6_ sz_ melléklet – Gép betétlap (D0001-04) .pdf