Felhívás módosítás! Az „Épített- és kulturális örökségek megőrzése” című felhívásunk módosult!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-4-17 azonosítószámú „Épített- és kulturális örökségek megőrzése” című felhívásunk módosult! A felhívás „1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE / 1.2. A rendelkezésre álló forrás”, az „5. FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK / 5.3. A támogatás mértéke, összege”, a „3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK / 3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek”, valamint a „4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI/4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

1.2. A rendelkezésre álló forrás:

„A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 172 000 000 Ft. „

„A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma:

14 – 25 db.”

5.3. A támogatás mértéke, összege:

„Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, maximum 12 000 000 Ft.„

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:

„Tevékenység rövid megnevezése: Építési és felújítási beruházás

Tevékenység leírása:

-országos műemléki védelem, és/vagy helyi védelem alatt álló épületek belső felújítása, kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése/felújítása, kapcsolódó tereprendezés, parkosítás, kerítés- és járda építés, közművesítés telekhatáron belül”

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

„Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2021.12.31. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.06.05

2018.12.05

2019.06.05

2019.12.05

2020.03.26

2020.04.06

2020.08.10

2020.12.15

2021.02.15

2021.04.08

2021.05.13

2021.08.13

2021.10.22

2021.12.31”

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete