Felhívás módosítás! A „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult! A felhívás „3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK/
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások”, a „4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI /4.1. Támogatást igénylők köre / 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre” és a „6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA/
6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

4. pontban foglaltak: „Működő, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, nem mezőgazdasági, illetve nem turisztikai tevékenységet folytató gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó, szövetkezet pályázhat.” törlésre kerültek.

4.1. Támogatást igénylők köre

b) Működő, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak, illetve szövetkezetnek kell lennie, amely mezőgazdasági és turisztikai tevékenységből származó árbevétele külön-külön nem haladja meg az éves árbevétel 10%-át az utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Az alanyi kizárási ok miatt nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki:
a) Turisztikai tevékenységből származó bevétele meghaladja az éves árbevételének 10%-át, illetve
b) Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele meghaladja az éves árbevételének 10%-át.

6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

Amennyiben a támogatást igénylő turisztikai, vagy mezőgazdasági tevékenységet folytat, úgy szükséges benyújtani az utolsó kettő üzleti évről szóló, a könyvelésért felelős személy aláírásával hitelesített Főkönyvi kivonatot, és az árbevételhez tartozó főkönyvi kartonokat, továbbá szükséges csatolni a könyvelésért felelős személy cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozatot, melyben rögzítésre kerül, hogy a fent említett tevékenységi körből származó árbevétel a vizsgált időszakban nem haladja meg a 10%-os értékhatárt. Szükséges egy a támogatást igénylő cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozatot benyújtani arról, hogy a mezőgazdasági és turisztikai tevékenységből származó bevétele a fenntartási időszak végéig nem haladja meg éves szinten a 10%-os értékhatárt.

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításainkat!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete