Felhívás módosítás! A „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult!

 „4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI”

/ 4.1. Támogatást igénylők köre” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

4.1. Támogatást igénylők köre

” A fentieken túl minden pályázónak kötelezően meg kell felelnie a következő kritériumoknak is:

  1. a) Termelő és szolgáltató tevékenységi körben gazdálkodik.
  2. b) Működő, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak, illetve szövetkezetnek kell lennie, amely mezőgazdasági-és turisztikai tevékenységből származó árbevétele külön-külön nem haladja meg az éves árbevétel 10%-át az utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában.
  3. c) A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb a helyi támogatási kérelem benyújtása napján. A projekt megvalósulását ezen területen viszi véghez.

Jelen helyi felhívás keretében egy támogatást igénylő két alkalommal jogosult támogatási kérelem benyújtására (az elutasított és visszavont támogatási kérelem ez esetben nem releváns). Egy támogatást igénylő kétszeri alkalommal részesülhet támogatásban.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az egy kedvezményezett által felhasználható forrás a program teljes időtávja alatt nem haladhatja meg a HACS IH-val kötött Együttműködési Megállapodásában rögzített fejlesztési forrásainak 20%-át.”

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete