Tisztelt Együttműködő Partnerünk!

  1. november 7-én az Európai Bizottság elfogadta a 2023-2027 közötti Európai Uniós Fejlesztési Ciklusra vonatkozó magyar Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervét, ebből adódóan elkezdődhet a programozási időszakra vonatkozó LEADER helyi fejlesztési stratégiák tervezése. Az Irányító Hatóság (Agrárminisztérium Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága) előkészítette a programozási időszakra vonatkozó helyi fejlesztési stratégiák tervezéséhez szükséges sablon tervezetet. A keretrendszer előírásai mentén az egyes LEADER szervezetek végzik el a stratégiák megalkotásához szükséges szakmai adatgyűjtést, a munkacsoportos feldolgozást, és a fejlesztési javaslatok, irányok összesítését, majd ezek alapján a stratégiai dokumentum elkészítését. A korábbi fejlesztési ciklusokhoz hasonlóan, újból lehetőségünk nyílik arra, hogy térségünk számára alulról építkező fejlődési lehetőségeket kínáljunk. Ehhez kérjük aktív támogatását, részvételét a tervezési munkában!

Valós igényeken nyugvó, a tényleges, és piaci alapon is alátámasztható szükségletekre válaszokat kínáló felhívásokat kívánunk kidolgozni. Ennek érdekében a tervezési folyamat részeként pontos információkat szeretnénk kapni a kistérség településeiről, az ott tevékenykedő vállalkozókról, és civil szervezetekről.

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete által lefedett térségből (Jászság) várjuk azokat a projektjavaslatokat, melyek alapját képezhetik az előttünk álló uniós fejlesztési ciklus stratégiai tervezés alapdokumentumának (HFS).

A HFS elkészítése érdekében kérem, szíveskedjenek részünkre megküldeni a 2023-2027-es időszakra tervezett, ún. „LEADER-szellemiség” jegyében kialakított fejlesztési ötleteiket, javaslataikat és igényeiket! Annak érdekében, hogy a projektötleteiket meg tudják valósítani, reális, költséghatékony, életképes ötleteket várunk, melyek elősegítik – egyebek mellett – a térségi munkahelyteremtést/munkahely megőrzést, a közösségteremtést, energiahatékonyságot.

A projektötleteket a lent letölthető mellékleteként megtalálható adatlapot kitöltve szíveskedjenek megküldeni részünkre 2022. december 15-ig!

A kitöltött adatlapokat eljuttathatják hozzánk

  • e-mailen: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
  • postai úton levelezési címünkre: 5130 Jászapáti, Pf.: 16
  • személyesen: ügyfélfogadási időben a munkaszervezet irodájába (5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.)

Szíves együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Projektötlet adatlap pdf

Projektötlet adatlap word