2. Pályázati hírek

Pályázati felhívások felfüggesztése

Tisztelt Ügyfeleink!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete alábbi felhívásai felfüggesztésre kerülnek:

 •     VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása”
 •     VP6-19.2.1.-48-5-17 azonosítószámú „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása”
 •     VP6-19.2.1.-48-7-17 azonosítószámú „ Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása”

A felfüggesztés kezdő napja: 2022.11.11.

Jelen felhívások keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2022.11.10. napig van lehetőség.

Kérjük, amennyiben az elektronikus kérelembenyújtó felületen mentett és/vagy beadni szándékozott támogatási kérelme található, abban az esetben 2022.11.10. napjáig a felhívás szerinti követelményeknek eleget téve, szíveskedjen benyújtani!

Kérjük, a támogatási kérelem kötelezően csatolandó, nem hiánypótoltatható mellékleteire kiemelten figyeljenek!

Köszönettel:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének munkaszervezete

 

Felhívás módosítás! A „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult! A felhívás „3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK/
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások”, a „4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI /4.1. Támogatást igénylők köre / 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre” és a „6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA/
6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

4. pontban foglaltak: „Működő, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, nem mezőgazdasági, illetve nem turisztikai tevékenységet folytató gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó, szövetkezet pályázhat.” törlésre kerültek.

4.1. Támogatást igénylők köre

b) Működő, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, gazdasági társaságnak, egyéni vállalkozónak, illetve szövetkezetnek kell lennie, amely mezőgazdasági és turisztikai tevékenységből származó árbevétele külön-külön nem haladja meg az éves árbevétel 10%-át az utolsó kettő lezárt üzleti év vonatkozásában.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Az alanyi kizárási ok miatt nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki:
a) Turisztikai tevékenységből származó bevétele meghaladja az éves árbevételének 10%-át, illetve
b) Mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele meghaladja az éves árbevételének 10%-át.

6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

Amennyiben a támogatást igénylő turisztikai, vagy mezőgazdasági tevékenységet folytat, úgy szükséges benyújtani az utolsó kettő üzleti évről szóló, a könyvelésért felelős személy aláírásával hitelesített Főkönyvi kivonatot, és az árbevételhez tartozó főkönyvi kartonokat, továbbá szükséges csatolni a könyvelésért felelős személy cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozatot, melyben rögzítésre kerül, hogy a fent említett tevékenységi körből származó árbevétel a vizsgált időszakban nem haladja meg a 10%-os értékhatárt. Szükséges egy a támogatást igénylő cégszerű aláírásával ellátott nyilatkozatot benyújtani arról, hogy a mezőgazdasági és turisztikai tevékenységből származó bevétele a fenntartási időszak végéig nem haladja meg éves szinten a 10%-os értékhatárt.

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításainkat!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Pályázati felhívások felfüggesztésének megszüntetése

Tisztelt Ügyfeleink!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete alábbi felhívásainak felfüggesztése megszűnik:

 • VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása”
 • VP6-19.2.1.-48-5-17 azonosítószámú „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása
 • VP6-19.2.1.-48-7-17 azonosítószámú „ Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása

 

Jelen felhívások keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására a felhívások felfüggesztésének kezdetéig van lehetőség, mely dátumról a jaszleader.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Kérjük, amennyiben az elektronikus kérelembenyújtó felületen mentett és/vagy beadni szándékozott támogatási kérelme található, abban az esetben a felhívás szerinti követelményeknek eleget téve szíveskedjen benyújtani!

Kérjük, a támogatási kérelem kötelezően csatolandó, nem hiánypótoltatható mellékleteire kiemelten figyeljenek!

Köszönettel:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének munkaszervezete

Pályázati felhívás felfüggesztésének megszüntetése 2022.03.03. napjától!

Tisztelt Ügyfeleink!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete alábbi felhívásának felfüggesztése megszűnik

2022.03. 03. napjától:

 • VP6-19.2.1.-48-7-17 azonosítószámú „ Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2022.03.03. napjától van lehetőség.

Kérjük, amennyiben az elektronikus kérelembenyújtó felületen mentett és/vagy beadni szándékozott támogatási kérelme található, abban az esetben 2022.03.03. naptól a felhívás szerinti követelményeknek eleget téve, szíveskedjen benyújtani!

Kérjük, a támogatási kérelem kötelezően csatolandó, nem hiánypótoltatható mellékleteire kiemelten figyeljenek!

Köszönettel:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének munkaszervezete

Felhívás módosítás! A „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult! A felhívás „3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK/
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások”, és a „4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI / 4.1. Támogatást igénylők köre” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások

”III. A projekt megvalósításával, illetve a gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:
1. A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb a helyi támogatási kérelem benyújtása napján. A projekt megvalósulását ezen területen viszi véghez.”

4.1. Támogatást igénylők köre

”c) A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb a
helyi támogatási kérelem benyújtása napján. A projekt megvalósulását ezen területen viszi véghez.”

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Pályázati felhívások felfüggesztésének megszüntetése 2022.02.10. napig és 2022.03.10. napig!

Tisztelt Ügyfeleink!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete alábbi felhívásainak felfüggesztése megszűnik

2022.02.03. és 2022.02.10. között:

 • VP6-19.2.1.-48-7-17 azonosítószámú „ Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása

Jelen felhívások keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2022.02.03. naptól 2022.02.10. napig van lehetőség.

 

2022.02.03. és 2022.03.10. között:

 • VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása”
 • VP6-19.2.1.-48-5-17 azonosítószámú „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása

Jelen felhívások keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2022.02.03. naptól 2022.03.10. napig van lehetőség.

Kérjük, amennyiben az elektronikus kérelembenyújtó felületen mentett és/vagy beadni szándékozott támogatási kérelme található, abban az esetben 2022.02.10-ig illetve 2022.03.10-ig a felhívás szerinti követelményeknek eleget téve, szíveskedjen benyújtani!

Kérjük, a támogatási kérelem kötelezően csatolandó, nem hiánypótoltatható mellékleteire kiemelten figyeljenek!

Köszönettel:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének munkaszervezete

Pályázati felhívások felfüggesztésének megszüntetése 2021.12.31. napig!

Tisztelt Ügyfeleink!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete alábbi felhívásainak felfüggesztése megszűnik

2021.12.24. és 2021.12.31. között:

 • VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása”
 • VP6-19.2.1.-48-5-17 azonosítószámú „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljaik elérésének támogatása

Jelen felhívások keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2021.12.24. naptól 2021.12.31. napig van lehetőség.

Kérjük, amennyiben az elektronikus kérelembenyújtó felületen mentett és/vagy beadni szándékozott támogatási kérelme található, abban az esetben 2021.12.31-ig a felhívás szerinti követelményeknek eleget téve, szíveskedjen benyújtani!

Kérjük, a támogatási kérelem kötelezően csatolandó, nem hiánypótoltatható mellékleteire kiemelten figyeljenek!

Köszönettel:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének munkaszervezete

Felhívás módosítás! Az „Épített- és kulturális örökségek megőrzése” című felhívásunk módosult!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-4-17 azonosítószámú „Épített- és kulturális örökségek megőrzése” című felhívásunk módosult! A felhívás „1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE / 1.2. A rendelkezésre álló forrás”, a ,,4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI/
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja; a 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok 5. sorszám “, valamint a „6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA/ 6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

1.2. A rendelkezésre álló forrás:

„A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 165 324 054 Ft. ”

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

„Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2022.12.31. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.06.05

2018.12.05

2019.06.05

2019.12.05

2020.03.26

2020.04.06

2020.08.10

2020.12.15

2021.02.15

2021.04.08

2021.05.13

2021.08.13

2021.10.22

2021.11.25

2021.12.31

2022.02.10

2022.03.10

2022.04.10

2022.05.10

2022.06.10

2022.07.10

2022.08.10

2022.09.10

2022.10.10

2022.12.31

 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok 5. sorszám:

Tételre adható pontszám: 10 pont

6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája:

A felhívásban eddig felsorolt csatolandó mellékletek kiegészülnek az alábbi mellékletekkel:

 • Önkormányzatoknál a képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának kivonatát.

 

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Felhívás módosítás! A „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult! A felhívás „1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE/ 1.2. A rendelkezésre álló forrás”, a ,,4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI/
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” valamint a „6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA/ 6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

1.2. A rendelkezésre álló forrás:

„A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 240 353 571 Ft.”

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

“Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2022.12.31 napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.05

2018.08.05

2018.12.05

2019.03.05

2019.05.02

2019.08.05

2019.08.31

2019.12.05

2020.01.09

2020.02.10

2020.03.09

2020.04.05

2020.06.05

2020.08.03

2020.10.05

2020.12.15

2021.02.15

2021.04.08

2021.05.13

2021.08.13

2021.10.22

2021.11.25

2021.12.31

2022.02.10

2022.03.10

2022.04.10

2022.05.10

2022.06.10

2022.07.10

2022.08.10

2022.09.10

2022.10.10

2022.12.31.

6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája:

Átláthatósági nyilatkozat azon pályázók esetében, akik a törvény erejénél fogva nem minősülnek átlátható szervezetnek.

 • Gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu oldalon szereplő adatok nem a hatályos állapotot tükrözik.
 • Fenntartási és üzemeltetési terv.
 • A terveket a felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok részében felsorolt szempontok alapján szükséges elkészíteni, melyek a következők:
  Indokoltság, Fenntarthatóság, Költséghatékonyság és Innováció.
 • Pénzügyi terv (az ehhez szükséges sablon a felhívás mellékleteiben elérhető)
 • Cégszerűen aláírt nyilatkozat, a szükséges önerő rendelkezésre állásáról, amennyiben nem egyszeri elszámolást választott a támogatást igénylő.
 • Amennyiben nem igényelt támogatást a kötelező nyilvánosság megvalósításához, csatolni szükséges egy cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy önerőből teljesíti a támogatási felhívásban kötelezően előírt projekttábla elkészítését
 • Eszköz-, és gépbeszerzés esetén az alábbi kiegészítés történt: webáruházi árajánlatok is elfogadhatóak, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3.12.1. pontjánál található táblázatban felsorolt költségtípusok tekintetében nem szükséges 3 árajánlat benyújtása.

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Felhívás módosítás! A „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljainak elérésének támogatása” című felhívásunk módosult!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-5-17 azonosítószámú „Civil szervezetek eszközbeszerzéseinek, és céljainak elérésének támogatása” című felhívásunk módosult! A felhívás „1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE / 1.2. A rendelkezésre álló forrás”, a „4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI/4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja”, valamint a „6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA/ 6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

1.2. A rendelkezésre álló forrás:

„A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 65 302 879 Ft.”

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

“Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05 naptól 2022.12.31. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.06.05

2018.12.05

2019.06.05

2019.12.05

2020.03.26

2020.04.06

2020.08.10

2020.12.15

2021.02.15

2021.04.08

2021.05.13

2021.08.13

2021.10.22

2021.11.25

2021.12.31

2022.02.10

2022.03.10

2022.04.10

2022.05.10

2022.06.10

2022.07.10

2022.08.10

2022.09.10

2022.10.10

2022.12.31

6.1 Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája:

A felhívásban eddig felsorolt csatolandó mellékletek kiegészülnek az alábbi mellékletekkel:

 • Átláthatósági nyilatkozat azon pályázók esetében, akik a törvény erejénél fogva nem minősülnek átlátható szervezetnek.
 • A támogatást igénylő az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelőn köteles igazolni a fejlesztés alapjául szolgáló tevékenységhez szükséges ingatlan vonatkozásában a rendezett tulajdoni (30 napnál nem régebbi tulajdoni lap) és/vagy használati viszonyokat a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.
 • Eszköz- és gépbeszerzés esetén az alábbi kiegészítés történt: webáruházi árajánlatok is elfogadhatóak, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3.12.1. pontjánál található táblázatban felsorolt költségtípusok tekintetében nem szükséges 3 árajánlat benyújtása.

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete