2. Pályázati hírek

Tájékoztató a LEADER programban tervezett rendezvények megvalósításáról – Elrendelt veszélyhelyzet során

Tisztelt Kedvezményezettek!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Magyar Közlöny 2020. évi 40. számában megjelent az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4.§ d) pontjában (továbbiakban Rendelet)  foglaltak szerint zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

Továbbá, felhívjuk azon kedvezményezettek figyelmét, akik projektjük részeként rendezvény megvalósítását tervezik, hogy a Rendelet betartása kötelező. Akár a Rendelet miatt, akár saját megítélés alapján kisebb rendezvényekről is úgy döntenek, hogy elhalasztják,  úgy  a tervezett rendezvények időpontja módosítható, melyre változás bejelentést kell benyújtani. A megvalósítási időszak legfeljebb annyival módosítható, amennyi ideig a Rendelet hatályban van. Amennyiben úgy látják, hogy a tervezett rendezvény nem fog megvalósulni – pl. egy adott eseményhez kötött, ami évente egyszer kerül megrendezésre -, akkor vizsgálják felül a projekt megvalósításának lehetőségét, és amennyiben indokolt, úgy éljenek a lemondás lehetőségével. Ebben az esetben a projekt egyéb elemeinek megvalósítását (pl. eszközvásárlás) se kezdjék meg.

Mielőtt azonban a lemondás mellett döntenek, kérjük, az optimális megoldási javaslatok egyeztetése érdekében konzultáljanak a munkaszervezeti munkatársakkal az elektronikus elérhetőségeken (telefon: 57/443-570); email: jaszsagi.kistersegi@gmail.com).

A VP6-19.2.1.-48-7-17 kódszámú “Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” elnevezésű pályázati felhívás újranyitásra került!!

A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete VP6-19.2.1.-48-7-17 kódszámú “Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” elnevezésű pályázati felhívásban korábban új szakaszzárási időpontok kerültek felvételre. 2020. január 31-én a VP6-19.2.1.-48-7-17 kódszámú “Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázati felhívás újranyitásra kerül!

Kérjük, a támogatási kérelemhez kötelezően csatolandó, nem hiánypótoltatható mellékleteire kiemelten figyeljenek!

Az újranyitás kezdő napja: 2020.01.31.

Köszönettel:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének munkaszervezete

Felhívás módosítás!!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása”, a VP6-19.2.1.-48-2-17 azonosítószámú „Turisztikai szolgáltatás és kínálat fejlesztése”, valamint a VP6-19.2.1.-48-4-17 azonosítószámú „Épített- és kulturális örökségek megőrzése” című felhívásunk módosult! A felhívás „3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások/3.4.1.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások” rész „III. A projekt megvalósításával, illetve a gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások” tartalma, valamint a „4.1. Támogatást igénylők köre” változott az alábbiak szerint:

„A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2018. január 1-től, és a projekt megvalósulását ezen a területen viszi véghez.”

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

A VP6-19.2.1.-48-7-17 azonosítószámú „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívás módosult!!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-7-17 azonosítószámú „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívásunk módosult, amely kiterjed a forráskeret összegére, a szakaszzárási időpontokra, valamint az utolsó szakasz időpontjára!

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

 

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

 

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívás módosult!!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult, amely kiterjed a forráskeret összegére, a műszaki és szakmai elvárásokra, a támogatást igénylők körére, a szakaszzárási időpontokra, valamint az utolsó szakasz időpontjára!

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

 

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Felhívás módosítás!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-7-17 azonosítószámú „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című felhívásunk módosult! A felhívás „1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE/ 1.2. A rendelkezésre álló forrás”, „1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE/ 1.2. A rendelkezésre álló forrás”, valamint a „4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI/ 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

„A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 55.378.446 Ft.”

„A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 28 – 45 db.”

„Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2019.05.02

2019.07.05

2018.04.05

2018.07.05

2019.04.05

2019.07.05

2019.08.16

2019.12.05

2020.01.09

2020.02.10

2020.03.09

2020.04.05

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Felhívás módosítás!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-2-17 azonosítószámú „Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése” című felhívásunk módosult! A felhívás „3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások/

3.4.1.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások”, valamint a „4.1. Támogatást igénylők köre” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

„III. A projekt megvalósításával, illetve a gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

  1. A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2018. január 1-től, és a projekt megvalósulását ezen a területen viszi véghez.”

„A fentieken túl minden pályázónak kötelezően meg kell felelnie a következő kritériumoknak is:

  1. a) Éves nettó árbevétele az utolsó lezárt üzleti évben eléri a 200.000 Ft összeget, melyet igazolni is tud az éves beszámolóval, és/vagy vendégkönyv másolatával igazolni tudja, hogy éves szinten az eltöltött vendégéjszakák száma eléri az 50 db/évet.
  2. b) A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2018. január 1-től folyamatosan a pályázat benyújtás napjáig. A projekt megvalósulását ezen területen viszi véghez.
  3. c) A támogatást igénylő rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28 § – ban szereplő Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő ügyfél-azonosító számmal.
  4. d) Szálláshely, camping, illetve fürdő fejlesztés esetén a pályázat benyújtását megelőző évben turisztikai szolgáltatóként van jelen a pályázatot benyújtó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartásában.”

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Felhívás módosítás!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-4-17 azonosítószámú „Épített- és kulturális örökségek megőrzése” című felhívásunk módosult! A felhívás „3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások/3.4.1.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások”, valamint a „4.1. Támogatást igénylők köre” részek tartalma változott az alábbiak szerint:

„III. A projekt megvalósításával, illetve a gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

  1. A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2018. január 1-től, és a projekt megvalósulását ezen a területen viszi véghez.”

„A fentieken túl minden pályázónak kötelezően meg kell felelnie a következő kritériumoknak is:

– A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2018. január 1-től folyamatosan a pályázat benyújtás napjáig.”

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Felhívás módosítás!

Tisztelt Ügyfeleink!

A VP6-19.2.1.-48-1-17 azonosítószámú „Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása” című felhívásunk módosult! A felhívás „1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE/ 1.2. A rendelkezésre álló forrás „rész, a 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások/

3.4.1.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások” rész, a „4.1. Támogatást igénylők köre”rész, valamint a „4. A HELYI TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI/ 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” rész tartalma változott az alábbiak szerint:

„A helyi felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

114000000Ft.”

„A támogatott helyi támogatási kérelmek várható száma: 15-24  db.”

„III. A projekt megvalósításával, illetve a gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

  1. A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2018. január 1-től, és a projekt megvalósulását ezen a területen viszi véghez.”

„A fentieken túl minden pályázónak kötelezően meg kell felelnie a következő kritériumoknak is:

  1. a) Termelő és szolgáltató tevékenységi körben gazdálkodik.
  2. b) Működő, legalább 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, mezőgazdasági-, és turisztikai tevékenységet nem folytató gazdasági társaságnak, egyéni

vállalkozónak, illetve szövetkezetnek kell lennie.

  1. c) A pályázó köteles a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete területén székhellyel, fiókteleppel, telephellyel rendelkezni legkésőbb 2018. január 1-től folyamatosan a pályázat benyújtás napjáig. A projekt megvalósulását ezen területen viszi véghez.

„Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018.03.05

2018.08.05

2018.12.05

2019.03.05

2019.05.02

2019.07.26

2019.08.05

2019.12.05

2020.01.09

2020.02.10

2020.03.09

2020.04.05

Kérjük, a következő szakaszokban vegyék figyelembe jelen módosításunk!

Köszönettel:

JKHK Egyesülete

Nyertes LEADER pályázatok megvalósításához kapcsolódó dokumentumok, tájékoztatók

Tisztelt Pályázóink!

Nyertes LEADER pályázatok megvalósításához az alábbi dokumentumok és tájékoztatók ismerete szükséges: